T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ : للتحميل والقراءة
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ : مُتاح باللغة التركية بصيغة وورد وبي دي اف
HAKKI TARIK US KÜTÜPHANESİ KATALOĞU

رابط تحميل الفهرس باللغة التركية

صيغة بي دي اف :  Kaydetاضغط هنا

صيغة وورد مضغوط: 778 كيلوبايت

اضغط هنا Kaydet

******

مختصر يتضمن غلاف الفهرس ومقدمته، وفهرس محتوياته ومصطلحاته باللغة التركية

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

HAKKI TARIK US KÜTÜPHANESİ KATALOĞU

SÜRELİ YAYINLAR

Hazırlayanlar: Selahattin ÖZTÜRK. Abdurrahman M. HACIİSMAİLOĞLU. Muhammed HIZARCI.

İSTANBUL 2006

Dizgi : Selahattin Öztürk, Abdurrahman M. Hacıismailoğlu, Muhammed Hızarcı

Sayfa düzeni: Ender Boztürk

(Yayında kataloglama bilgisi)

Selahattin Öztürk

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Kataloğu : Süreli Yayınlar/ haz. Selahattin Öztürk,

Abdurrahman M. Hacıismailoğlu, Muhammed Hızarcı.—İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kültür Müdürlüğü, 2005.  xxi, 492 s. ... cm.  İndeks var.

ISBN

Kütüphane katalogları- Hakkı Tarık Us I. Hacıismailoğlu, Abdurrahman M. II. Hızarcı,

Muhammed,

III. Başlık

ÖNSÖZ

Elinizde bulunan Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Kataloğu : Süreli Yayınlar

adlı eser, ülkemizde şahıslar tarafından kurulmuş kütüphaneler arasında önemli

bir yeri olan ve Hakkı Tarık Us’un halkın hizmetine sunmak amacıyla

bir araya getirerek Türk milletine vakfettiği kitap, dergi, gazete, yıllık, almanak

ve salnâmelerden meydana gelen kıymetli bir koleksiyonun süreli yayınlarına

ait kısmından oluşmaktadır.

Yıllardır sahipsiz kalan fahrî olarak ilgilenen insanların yardımıyla ve belirli

sürelerle okurlarına kapılarını açabilen, açık olduğu zamanlarda ise yayınların

büyük çoğunluğunun kullanım imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle

(büyük çoğunluğu paketler içerisindedir) yeterince istifade edilemeyen bir

kütüphane şeklinde hizmet vermiş olan Hakkı Tarık US Kütüphanesi 2003

yılında Kütür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiştir.

Devirden sonra kütüphanenin nasıl daha verimli olarak okurlara hizmet

vereceği düşünülürken, Tokyo Üniversitesi’nden gelen bir teklif, bu düşüncelerin

gerçeğe dönüşmesi yolunda ilk adım olmuştur. Tokyo Üniversitesi Türkoloji

Bölümü’nden sayın Prof. Dr. Masami Arai’nin çabaları, Kültür ve Turizm

Bakanlığı Müsteşarı sayın Prof. Dr. Mustafa İsen ve sayın Prof. Dr. İskender

Pala’nın projeyi desteklemesiyle Hakkı Tarık US Kütüphanesi’nde bulunan

eski harfli (Osmanlıca) süreli yayınların dijital ortama aktarılması projesi hayata

geçirilmiştir. Bu sırada eski harfli süreli yayınların düzenlenmesi çalışmaları

başlayınca, daha fazla araştırmacının faydalanabilmesi için kütüphanenin

bir katalogunun yapılmasına karar verilmiştir. Süreli yayınların dışında, birçok

araştırmacının haberdar olmadığı yaklaşık 20.000 kitaptan oluşan koleksiyon üzerinde

çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar sonunda 2662 başlıktan oluşan bu eser

ortaya çıkmıştır. Bu katalog ile ülkemizde süreli yayınlar konusunda önemli

bir boşluğun doldurulmuş olduğunu düşünmekteyiz.

iv Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu

Süreli yayınların birçok problemi vardır. Bunlardan çalışmalar esnasında

sıklıkla karşılaşılanlarını zikretmekte fayda görüyoruz. 1. İç kapak/ jenerik

sayfası özellikle Osmanlıca süreli yayınlarda oluşmadığı için yayına ait sorumluluk

bildirimlerinin tespiti; 2. İsim değişikliklerinden doğan yanlış künye

çıkarma sorunları, (katalogda toplam 2662 başlık bulunmaktadır. Bunun 2412

adedi esas künye, 244’adedi de bkz. göndermesidir); 3. Fizikî yapılarda sık sık

görülen değişiklikler (Anadolu’da Yeni Gün, Ceride-i Askeriye (6’şar defa),

Maârif Vekâleti İhsâiyyât Mecmuası, Çocuklara Mahsus Gazete (4’er defa boy

değiştirmiştir); 4. Sahip ve sorumluluk bildirimi değişiklikleri yanında, yayının

fizikî yapısı ve ad değişikliklerinin birlikte olmasıyla ortaya çıkan sorunların

tespiti ve giderilmesi; 5. Başka süreli yayınlarla birlikte ciltlenmeden doğan

sorunlar (98 değişik dergi 28 dergiyle birlikte ciltlenmiştir; 0183 numaralı

Şâhika dergisiyle birlikte 19 değişik derginin ciltlenmiş olması en çarpıcı örnek

olarak karşımıza çıkmıştır.); 6. Müstakil cildi olmayan, ancak mevcut

sayıları başka yayın içerisinde bulunan yayınların değerlendirilmesi (Edirne

Postası, Bayram Gazetesi vb.); 7. Koleksiyon olarak mevcut olup bazı sayıları

başka yayın içerisinde olanların tespiti; 8. Koleksiyon içerisinde başka sayılardan

sonra ciltli olanların tespiti; 9. Toplam kaç sayı çıktığı, ilk ve son sayılarının

tarihinin tespiti,

Bütün dikkatimize rağmen gözden kaçırdığımız noktaların olabileceğini

de belirtmek isteriz.

Her şeyden önce, gece geç vakitlere kadar ve hafta sonları sürdürdüğümüz

çalışmalar boyunca bizleri sabırla bekleyen ailelerimize, proje kapsamında

bizden mânevî desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı

sayın Prof. Dr. Mustafa İsen’e ve sayın Prof. Dr. İskender Pala’ya, çalışmalarımız

süresince bizlere gerekli ortamı hazırlayan Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Müdürü Şerafeddin Kocaman ve müdür yardımcısı Süheyla Şentürk ve

kütüphane personeline, hazırlamış olduğu kataloglarla bize fikir veren ve çalışmalarımızın

süresinin önemli ölçüde kısalmasını sağlayan sayın Hasan

Duman’a, katalogumuzu baştan sona inceleyerek süreli yayınlar konusundaki

engin birikimleri ve yol göstericiliğini esirgemeyen sayın Gani Yener’e, bilgisayar

ve program düzenlemesi konusunda desteğini esirgemeyen Ş. Bilal Çavuşoğlu’na,

sayfa düzeni ve baskı öncesi hazırlık çalışmalarında yardımlarını gördüğümüz

Ender Boztürk’e ve son olarak çalışmalarımız sırasında çeşitli açılardan

fikirlerini bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Selahattin Öztürk

Abdurrahman M. Hacıismailoğlu

Muhammed Hızarcı

HAKKI TARIK US (1889 – 21 Ekim 1956)

Manisa / Gördes’te doğmuştur. Hacı Hasan Hulusi ve Sıdıka Hanım’ın

üçüncü çocuğudur. Asıl adı İsmail Hakkı olup ilk ve ortaokulu Gördes’te

bitirdi. 1906 yılında Gördes Belediyesi sandık eminliği ve Evkaf Komisyonu

Katipliği yaptı. Küçük yaşta çok kitap okuyan ve bunları biriktiren İsmail

Hakkı, Gördes’e kaymakam olarak tayin edilen Şair Eşref’le tanışması ve yazdığı

şiirlerin onun tarafından beğenilmesi üzerine İzmir ve İstanbul gazetelerine

şiir ve yazılar göndermeye başladı.

Ağabeyi Mehmed Âsım, onu İstanbul’a yanına çağırarak Hukuk Mektebi’ne

gitmeye ikna etti. Kitap ve kitap dünyası ile sıkı bağları bu yıllarda artmıştır.

Çarşıkapı’da oturduklarından her gün Beyazıt kitapçıları, Hakkâklar

Çarşısı (bugünkü Sahaflar Çarşısı) ve Kapalıçarşı içindeki sahafları dolaşıyordu.

Ağabeyinin yardımıyla Tanin’de çalışmaya başladı. Mehmed Âsım

Abdülhak Hamit’in tiyatro eseri Tarık’tan esinlenerek bazı yazılarında Tarık’ı

mahlas olarak kullanıyordu. Kardeşinin Tarık’ı sevdiğini ve kendisi tarafından

kullanılmasını kıskandığını fark edince mahlası ona verdi, o da İsmail Hakkı

yerine Hakkı Tarık ismini kullanmaya başladı.

Tanin’deki tecrübelerinden sonra Tercüman-ı Hakîkat’e oradan da Tasvir-

i Efkâr’a geçti. Tasvir-i Efkâr’da yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1911 yılında

Hukuk Fakültesini bitirdi. İttihat ve Terakki’ye olan yakınlığından dolayı,

İttihat Terakki’nin Anadolu’daki muhaliflerine karşı etkili bir gazete haline

getirmek istediği Hakikat gazetesi’nin yönetimi için Eskişehir’e gönderildi. Bir

yıla yakın bu gazetede çalıştıktan sonra İstanbul’a döndü.

Mehmed Asım’ın tedavi için İsviçre’ye gitmesi üzerine Darü’l-muallimîn-

i âliye’de verdiği derslerini üstlendi. 1914 yılında İstanbul Sultânîsi’nde

vi Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu

(Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi) başladığı öğretmenliği aralıksız 10 yıl süren

Hakkı Tarık, bir yıl İstanbul Mercan Lisesi ve üç yıl Galatasaray Lisesi’nde

hocalık yaptı. Galatasaray Lisesi’nde kendisinden ders alanlar arasında Hilmi

Ziya Ülken, Yunus Kazım Köni, Nâşit Hakkı Uluğ, Ekrem Şerif Egeli (daha

sonra özel doktoru oldu) bulunmaktaydı.

1919 yılında Osmanlı Matbuat Cemiyeti’ne girdi ve ilk kongrede yönetim

kuruluna seçildi. Bu kongrede cemiyetin adı Türk Matbuat Cemiyeti oldu.

1921’de yapılan kongrede gazetecileri temsil eden genel sekreter olarak seçildi.

O yıllarda azınlık basınının ayrı bir cemiyet kurma çalışmalarını önlemek için

cemiyetin adı Matbuat Cemiyeti olarak değiştirildi. Muallimler Cemiyeti,

Matbuat Cemiyeti ve Türk Basın Birliği başkanlığı yaptı. Yeşilay ve Türk Maarif

Cemiyeti’nin (Türk Eğitim Derneği) kuruluşunda, Türk Ocağı başta olmak

üzere Çocuk Esirgeme Kurumu ve bir çok hayır kurumunun idare heyetlerinde

bulundu.

İşgal yıllarında kurtuluş mücadelesi için oluşturulan cemiyetlerde çalıştı.

Vakit’te Milli Mücadele ile ilgili yazılar yazdı. Çerkes Ethem ile ilk röportajı

Hakkı Tarık Us yaptı. Müdafaa-i Milliye Grubu’nun Anadolu ile haberleşmelerinde

aktif bir şekilde görev alarak büyük hizmetlerde bulundu. Bu çalışmaların

karşılığında kendisine İstiklal Madalyası verildi. 1943 yılında ‘Yazı Hayatında

Elli Yılını Dolduranlar Jübilesi’ni, 1944’te ‘Ahmed Mithad Efendi Jübilesi’ni

düzenledi.

Tek Parti iktidarı döneminde millet vekilliği yaparken bir çok konuda

haklı itirazları ve karşı çıkışları sebebiyle kendisine arkadaşları tarafından ‘mûtezir’

lakabı takılmıştır. Yine bu dönemde tartışılan Basın Kanunu’na ret oyu

veren tek milletvekili de Hakkı Tarık Us’tur.

Sahaflar Çarşısı’nın Aralık 1949 yangını sonrası yeniden yapılması sırasında

büyük çabaları oldu. Sahaflar Çarşısı Derneği’nin tüzüğüne eklettiği bir

madde ile Sahaflar Çarşısı’nda çalışacak esnafın kitap ve kitapla ilgili malzemeden

başka bir şey satmasının önüne geçildi. Bu çabalarına karşılık Sahaflar

Çarşısı esnafı onu çarşı derneği fahri başkanlığına getirdi. Benzer bir madde

ise İstanbul Belediye Encümeni tarafından Sahaflar Çarşısı’nda yer alan esnafın

arsalarını sembolik rakamlarla belediyeye devretmesi üzerine encümen

kararı olarak çıkartılmıştır. Bu karara göre esnaf çarşıda sadece kitap ve okuma

ile alâkalı şeyler satabilecek, bunun karşılığında belediye esnaftan sembolik

kiralar alacaktı.

Hiç evlenmeyen Hakkı Tarık Us, kazancının büyük bir kısmını kütüphane

kurmak amacıyla kitap, gazete ve dergi satın almak için harcadı. Kendisiyle

1955 yılında yapılan söyleşide1 kütüphaneyi nasıl kurduğunu da şöyle anlatır:

“Ben kütüphane kurmaya ilk çıkan gazeteleri toplamakla başladım. Türki-

1 Yeni İstanbul 05.07.1955.

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu vii

ye’nin içinde ve dışında şimdiye kadar çıkmış olan Türkçe gazete ve dergilerin

hemen hepsi bende var. Derleme kanunu yürürlüğe girinceye kadar Türkiye’nin

herhangi bir yerinde çıkan gazeteler resmî bir yerde toplanmıyordu.

Derleme Kanunu yapılmadan önce çıkmış gazeteleri birer birer topluyordum.

Kendimden çok bunları umumi efkâra sunmaktan derin bir zevk duyacağım.”

Bu söyleşiden yaklaşık bir yıl sonra vefat eden Hakkı Tarık US vasiyetinde

kendisi için Cemal Nadir Sokağı’nda bir kütüphane binası kurulmasını

istemiş, bunun zaman alacağını da bildiği için kitapların Vakit Matbaası üzerindeki

ahşap binadan kaldırılarak daha iyi bir yere konulmasını arzu etmiştir.

Kütüphane ile ilgili bütün ayrıntıları düşünüp bunu 22 madde olarak vasiyetine

ekleyen Hakkı Tarık US’un bu isteği, vefatının 9. yılında kitapların 21

Ekim 1965’te Beyazıt Sübyan Okulu’na taşınmasıyla geçici olarak yerine getirilmiştir.

21 Ekim 1956 Pazar günü vefat eden Hakkı Tarık US’un cenazesi 23 Ekim’de

Beyazıt Camii’nde kılınan öğle namazından sonra eller üzerinde Sahaflar

çarşısından geçirilerek Babıâli’de Vakit Yurdu ile Basın İstihlak Kooperatifi

önüne getirilmiş, burada yapılan törenlerden sonra Merkez Efendi Kabristanı’nda

annesinin yanında toprağa verilmiştir. İzmir Vilayet Umumi Meclisi’ne

Gördes’ten üye olarak seçilmiş, 1923-1936 yılları arasında dört devre Giresun

Milletvekilliği yapmıştır. Hakkı Tarık US ismi Fener’de Tarık Us İlköğretim

Okulu’na verilmiş, Hoca Kasım Günani Camii ile İstanbul Lisesi arasında kalan

Tereke Sokağı’nın adı Hakkı Tarık Us olarak değiştirilmiştir.

Mezar taşı üzerinde şu kıta yazılıdır:

Zâir, yavaş konuş da uyandırma uykudan

Dünyada hizmetiyle isim yaptı, sorma, sus

Sen Rahı alma kıymete târih beyan olur

Lâşek huzurdadır, biliniz Hakkı Tarık Us.

Vakit Gazetesi 24 Nisan 1950 tarihli sayısını Manisa için özel sayı, 21 Ekim

1965 tarihli sayısını da Hakkı Tarık US’a ayırmış ve bu iki nüshada sadece

Hakkı Tarık ile ilgili yazılara yer vermiştir.

viii Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu

ESERLERİ

On beş cilt basılmış kitabı, iki süreli yayını vardır. Bunlardan en önemlisi

tüm tutanakları yanmış olan, I. Meclis zabıtlarını çeşitli kaynakları karşılaştırarak

yeniden ortaya koyduğu Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi isimli eserdir.

1. Meclis-i Meb’usan I, 1940, II, 1954

2. Namık Kemal’in Kanije Muhasarası, 1941

3. Karabibik, 1944

4. Namık Kemal’in Silistre Muhasarası, 1946

5. Ahmet Mithat Efendi İle Fitnat Hanım, 1948

6. Henüz 17 Yaşında, 1943

7. Elli Yıl, 1943

8. CHP Kurultay Üyelerine Bu Toplantıda Düşen Büyük Vazifeler, 1947

9. İstanbul’un 500. Yıldönümünde Fatih, 1953

10. Dürdane Hanım, 1951

11. İzmit Körfezinde Bir Gezinti, 1952

12. Bir Jübilenin İntibaları Ahmet Midhat’ı Anıyoruz, 1955

13. Dünyaya İkinci Geliş, 1955

14. Karnaval, 1955

15. Kitap ve Kitapçılık I-II, 1-30 (1 Kânunusâni 1936- 15 Nisan 1937)

16. Vakit Gazetesi I-XLIV, 1-19927 (11828-13115) = 23413 (22 Teşrînievvel

1333/1917- 15 Nisan 1963) ayrıntısı için bkz. katalogdaki künye.

Vasiyetnâme

I. KÜTÜPHANEM:

1. Sahibi olduğum ve olabileceğim bütün yazma, basma kitaplar, risaleler,

gazete ve dergiler, kesintiler, resimler, haritalar, plânlar. Hasılı bir

umumî kütüphaneye veya bir müzeye mâl edilebilinecek veya fikir ve

sanat eserleri kanununa konu olabilecek bütün mevcudumla yayınlanmış

eserlerim üzerinden kanuni mirasçılara kalabilecek bütün haklarım

(Hakkı Tarık Us Kütüphanesi) adıyla vücuda getirilecek tesise

verilir.

2. Bu tesisin tescilini sağ iken yapmak ve idaresini kendi üzerime almak

başlıca arzumdur, ölümümden sonra tescil ve idaresini de, erkekleri

bunların da yaşlıları ve yaşlılarından en reşitleri lâyıkları tercih edilmek

üzere kendi soyumuzdan gelip (US) adını Us yolu ile taşımak

kanuni hakkına sahip olana veriyorum. Bunlardan kimse bulunmazsa

Us kardeşlerin baba torununa ve torunun torununa verilir.

3. Tesise Edebiyat ve Tarih Fakülteli bir İstanbul Üniversitesinin rektörü

nezaret eder. 2. maddede yazılı idare ödevlilerinde itiraz olursa bu

rektörün göstereceği üç adaydan birini ayırmak, bu adayları almak

imkânını bulamazsa, münasibini tayin etmek yetkili hakime aittir.

Rektörün nezareti tesisin bütün mallarını sayıca ve keyfiyetçe asıllarıyla

mutabık olup olmadığını araştırmayı ve hesaplarını gözden geçirip

doğruluğunu sağlamayı ve neticelerine göre muktazalarını yapmayı

tazammun eder. Bu kontrol yılda en az bir defa yapılır ve kütüphane

memurunun bir aylık ücreti tutarında, artık olmamak üzere rektörün

tasdik ettiği masraf tesisten verilir.

4. İdareden maksat şunlardır:

Kütüphane mevcudunu muhafaza, haftada en az beş gün ve üçü resmi

tatil saatlerinde olmak üzere günde en az altı saat Ankara Milli kütüphanesinin

uyguladığı kayıt ve şartlarla bunları birinci derecede basın

mensuplarının faydalanmasına arz etmek. Türkiye Türkçesi, Osmanlı

İmparatorluğu, basma basınla ilgili olma vasıfları daima ilk plânlara

x Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu

alınmak üzere, bütün dünyada herhangi lehçesiyle olursa olsun Türkçe

eser eksikliğini giderecek surette kütüphaneyi tekemmül ettirmek;

kendi mevcudunun mükemmel bir fihristini yapmak, Türkiye kütüphaneleri

mevcudunu bildirir fihristler toplamak, mündericat fihristleri

vücuda getirerek etütleri, araştırmaları, okumaları kolaylaştırmak.

5. Biri memur, biri hademe olmak üzere kütüphanenin daimi iki hizmetlisi

bulunur, bununla beraber idare için lüzumuna göre ve gerektiği

kadar hizmet mevkii ihdas etmek, bu hizmetlere tayında bulunur,

lüzumunda tayin olunanları değiştirmek, ihdas edilen hizmetleri kaldırmak

idareye memur olanların tam yetkisi içindedir. Kütüphane

memurluğu önce Sıdıka Karadeniz’e teklif, kabul etmezse başka istekliler

içinde evvelâ Us ailesi mensuplarının, sonra Hamit ve Bedia

Şendur çocuklarının, bunlardan sonra da Gördes yerlilerinin eşit vasıflıları

tercih olunur.

6. Kütüphane memuruna üç oda, bir mutfak, bir ofis, banyolu bir daire

gösterilir ve Sultanahmet, Gedikpaşa semtinde bunun muadili bir yerin

kirası ne ise ve o her iki halde böyle bir dairenin normal ölçüde

aydınlatma, ısıtma ve su bedeli tesisten ödendiği gibi günde bir kilo

süt, yarımşar kilo ekmek, dana eti, dermoson fasulyesi, 250 şer gram

şeker, prinç, beyaz peynir, 100 gr. Zeytinyağ ortalama bedelinin iki

katı ücret olarak verilir. Hademe ücreti İstanbul Beyazıt Umûmî

Kütübhanesi’nde muadiline devletçe verilen ücretin en yüksek haddini

geçemez.

7. Kütüphane memurluğunu, tesisi idare eden kendi üstüne almak isterse

tesisin nazarı bunu ehliyet bakımından inceleyip tasvip ve tasdik

etmelidir.

8. (Hakkı Tarık Us kütüphanesi)ni Ankara’da Fevzi Paşa Mahallesi’nde

Kadastro 716 ada, 2, 7, 8, 9, 15 ve 43 parselde sahibi olduğum gayri

menkullerle İstanbul Eminönü İlçesi’nde Hubyar mahallesinde Acı

Musluk Cemal Nadir sokağında 40 Pafta 304 adada 10, 44 ve 51 parselde

sahibi olduğum gayri menkuller tamamlar. Bunların geliri birinci

maddede yazılı tesisi idame ve idare eder.

9. Sekizinci maddedeki gayri menkullerin geliri karşılık tutularak tesise

verdiğim İstanbul’daki gayri menkuller üzerinde istibdal neticesi müstakil

veya kat ve hissedarlık suretiyle aynı yerde yani Cemal Nadir sokağında

ve Ankara caddesine medhal olacak bir gayrimenkul inşa veya

inşa edilmişini elde etmek yolunda bir Kütüphane vücuda getirilir.

İnşa ve tadil haline de Ankara Milli Kütüphanesi’nden alınacak plân

ve yapılacak tavsiyeye riayet olunur.

10. Dokuzuncu maddenin hükmü yerine gelinceye kadar tesiste daha uygun

bir yer bulunmazsa kütüphane için bugünkü yeri kiralanır ve

Cemal Nadir Sokağı’ndan girilerek ön tarafı kütüphane memuru ile

mütalâaya ev aralığı hademeye tahsis olunur. (Bu iki kısımda zarflar

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu xi

ve dolaplarda, sandıklarda bulunan kitaplar, gazeteler, dergiler kütüphanenin

mükerrerleri olduğundan bunlar tesis lehine satılabilir veya

mübadele olunabilir.)

11. Kütüphanenin daha fihristi yapılmış, mevcudu tespit edilmiş değildir.

Bu sebeple onun hizmete açılması tespit ve tasnif olunanları ile başlamalıdır.

12. Tesisin menkul ve gayrimenkul malları değerlerine göre daima sigortalı

tutulur ve herhangi bir âfetle kaybolan olursa imkân dairesinde

yerine yenisi konur.

13. Tesis gayri menkullerinin veya başka haklarının gelirleriyle bütün giderleri

noterden tasdikli bir deftere kaydolunur ve her takvim yılının

bilânçosu tesise nezaretle vazifeli makama verilir. Bütün ilgililerin

doğrudan doğruya bu hesapları kontrol etmek haklarıdır.

14. Şayet, tesise ayırdığım gayri menkuller ben ölmeden tasarrufumdan

çıkmış bulunursa bunların yerini uhdemde zuhur edecek ve bu tarihten

sonra alınmış bulunacak gayri menkuller varsa onlar alır. Bunlar

da başka bir tesise tahsis olunmuşsa o tesis bu tesisin açığını kapatır.

Eğer onları başkalarına vasiyet etmişsem vasiyetim lehdarları kütüphane

tesisi zımmındaki bütün tahsisler yerine getirilmiş olmak şartıyla

o vasiyetime müstehak olabilirler.

15. Tesisin gayri menkullerini daha gelirli kılmak için üzerlerindeki inşaatı

büyütmek, yenilemek, aynı kıymette muaddilleriyle müstakil veya hisse

üzerine istibdal etmekte tesis idarecisi yetkilidir. Ancak bu teşebbüsün

lüzum ve faydasını tesisin nezaretiyle İstanbul Belediye Başkanlığı’na

tasdik ettirmiş olmalıdır.

16. Tesisin gayri menkullerinden intifa etmekte Us kardeşlerin teşebbüsleri

eşit ıvaz arz ettikleri halde tercih olunurlar. Bu eşit ıvaz da emsalinden

yüzde beş nispetinden daha eksik olmamalıdır.

17. Tesisin masrafları sıra ile şunlardır:

A) İdareye tefriş ücret ve masrafları (Madde 6 ve 7) ile gayri menkulün

vergilerin tamir ve termim masrafları.

B) Yılda bir Tarık Us Doğru Haber mükâfatına 50 yüzlük altın. Bu

mükâfatı istihkak sebebi verdiği siyasi mahiyetli iç haberlerde hiç

yalanlanıp düzeltilme zorunda bırakılmamış 360 yayın günü geçiren

Türkçe bir İstanbul gazetesi ile böyle bir duruma meydan vermeksizin

360 hizmet günü geçiren bir Türkçe yazı işleri müdürü olmaktır.

Bu iki müstahaktan doğrudan doğruya müracaat eden yahut

bir müessese bir meslek teşekkülü veya on meslekdaş tarafından

aday gösterilenlerden bu vasfı sabit olanlar arasında mükâfat yarı

yarıya taksim olunur. Müstahakların birden fazla oluşu halinde

mükâfatı, basında fazilet sayılabilecek başka vasıflarını dikkate alarak

yalnız birine tahsis veya birden fazlası arasında taksim etmek jürinin

takdirine bırakılır. Bu jüri kurulunda Türk Basın Birliği Derneğinin o

xii Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu

faaliyette değilse, İstanbul’da ki basın teşekkülünün başkanı üye

olarak bulunur. Tesisin geliri 50 altını doldurmuyorsa mükâfat bu

miktarın dolmasına, yahut o yıl bir müstahak çıkmaz veya jüri bir

müstahak bulamazsa aynı miktar mükâfatın verilmesi müstahakının

bulunmasına bırakılır.

C) Tarık Us Majüskülsüzlük mükâfatı: Benim majüskül adı ile minüskülden

farklı bir harf şeklini hususiyle noktalamalar bir imlâ

kaidesi kesinliği ile umumileştikten sonra, onu almak ve alınmışı

muhafaza etmekten, hele bu mazı tavizi itiyade zaten yabancı olan

Türkleri kurtarmak için açtığım savaşı başarıya ulaşmış görmek

isterim. O zamana kadar ilk hamdele minüskülümden farklı şekilleri

imlâda ihtiyari kılma ve majüskülsüzlüğü imlâ yanlışı sayarak

okullarda öğrenciyi ceza konusu olmaktan kurtarma ve nihayet

yerini minüsküllerin iri bedenlerine terk ederek müzeye atma hareketinden

büyük hizmeti görülene her yıl on yüzlük altının mükâfat

verilmesini istiyorum.

D) Basın Terimleri Mükâfatı : Basın, basın ve yayım, yayın terimlerine

o yıl içinde Türkçe’den yepyeni bir kelime kabul ettirene veya

eş olarak kullanıla gelenlerden Türklerce daha kolay anlaşılanına

üstünlük sağlayana ve her kelime başına bir yüzlük altın,

E) İstanbul Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği’ne her yıl bir yüzlük

altın,

F) Yeşilay Derneği’ne her yıl bir yüzlük altın,

G) Doğduğum ilçe merkezi olana Gördes Orta Okulu’ndan en güzel

Türkçe yazı yazma kabiliyeti ile çıkan ve gene belediyesinin bana

fahrî hemşehri unvanı verdiği Giresun Lisesi’nden çıkıp aynı kabiliyeti

gösteren öğrencilerden yüksek tahsillerini bitirinceye kadar

hükümetçe muadillerine verilen miktarda birer burs. Bu bursa istihkakta

Gördes’te Divan, Giresun’da Hacı Hüseyin mahalleliler

tercih edilir. Burs alan öğrencinin her ders yılı sınıfının geçmemiş

olanından burs kesilir.

18. Bir yılın gelirinden harcanamayıp, artan miktar olursa ertesi yılın

gelirine katılır.

19. Bu vasiyeti üzerinde hazırladığım küçük Amerikan yazıhanesi ile

döner iskemlesi ki Karagöz Gazetesi müessisi Ali Fuat merhumun

dairesinden satın aldım, kütüphanemin bir köşesinin benim remzi

köşem olarak işgal edecek ve Atatürk’ün bana hediye ettiği resimleriyle

babamın ve anamın odamdaki büyütülmüş resimleri bu

köşede saygı yerlerini alacaktır.

20. Fotoğraf makinem (Layka) ve kitap istinsah etmeye yarayanlar ile

birlikte bütün teferruatı da kütüphane tesisinin olur. Bunlar burada

bir istinsah cihazı kurmaya temel olur.

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu xiii

21. Hayatımda, basılmasını tasarladığım bazı eser hazırlıkları daha

vardır, Şunlar gibi : Şair Eşref’in takım eserleri, Karnaval, Ahmet

Mithat’tan çevirme Hüseynî Baba, Divançe, Gördes’in Tarihçesi,

Majüskül Meselesi, 50. Yıl (2, 3. Jübileler), Meclis-i Mebusan 1293

(Üç cilt), Sütunlarda Kalanlar (Gazete yazılarımdan seçmeler). Tesis

imkân buldukça bunları basmalı ve bütün eserlerin satışından

elde edilecek parayı tamamıyla kütüphane noksanlarını gidermeğe

sarf etmelidir.

22. Hususî kağıtlarımı bugüne kadar tasfiye ve tasnife vakit bulamadım,

dolaplarda sandıklarda yığın halindedir. Herhangi bakımdan

bir lüzum göstermeyenleri ayrılıp atılmalı, kalanları tasnif edilip

kütüphane tesisine kalmalıdır.

 

KATALOG HAKKINDA

Çalışmalarımız sırasında özellikle kullandığımız şu üç yayından söz ederek

katalog ile ilgili açıklamaları vereceğiz.

Hasan Duman’ın Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı-Türk

Süreli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu 1828-1928. (IIII,

Ankara, 2000) [HD1], Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibyliyografyası

ve Toplu Kataloğu (I-II, Ankara 2000) [HD2] ve Seyfettin Özege’nin Eski

Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, (I-V, İstanbul 1971-1979) isimli

eserler çalışmalarımız sırasında elimizin altında bizlere yol gösterici birer kılavuz

olmanın ötesinde, kataloglama işimizin daha kısa zamanda tamamlanmasına

imkân sağlamıştır.

Katalogda yer alan bir kısım bilgiler bu üç katalogdan alınarak araştırmacıları

bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır. Bu bilgiler genellikle yayının ilk

çıkış ve bitiş tarihiyle yayımlanan toplam sayı miktarları alınarak kullanılmıştır.

Süreli yayının çıkış ve bitiş (kapanış) tarihleri, katalogda yer alan yayınların

bir kısmının kütüphanede mevcut sayılarına ait tarihleri ifade etmeyebilir/

etmemektedir. Bu bilgilerin bir kısmı yukarıda yazılı kataloglarda yer alan

kayıtlardan, bir kısmı da diğer kütüphane koleksiyonlarından tespit edilmiştir.

HD1 katalogunda yer alan kütüphanelerden bazılarında söz konusu yayınlar

tam olarak bulunmaktadır. Tam koleksiyon bulunduran kütüphane

kayıtları dikkate alınmakla birlikte ilk ve son sayı tarihlerinde eksikliklerin

görülebileceğini göz ardı etmememiz gerekir.

Süreli yayınlarda standartlaşma açısından iç kapak ve jenerik sayfalarının

oluşmadığı veya çok az süreli yayında bu duruma dikkat edildiği bir dönemin

gazete ve dergilerinin katalogunun yapılması hazırlık sırasında çalışmalarımızın

hızını yavaşlatmıştır. Çünkü bu dönemin gazete ve dergilerinde görülen

tarih ve sayı bilgilerinin standart bir alanının olmaması, farklı sayfalara konxvi

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu

ması ve ana başlık dışındaki bilgilerin de çok defa sayfanın değişik yerlerine

yerleştirilmiş olması özellikle dikkatli olmayı zorunlu kılmıştır. Bu sayede

özellikle mürettip hata ve dikkatsizliğiyle birlikte redaksiyon titizliğinin de

yeterli seviyede olmamasından kaynaklanan ve bir kısmı önsözde zikredilen

yanlışlıklar tesbit edilebilmiştir. Her süreli yayın başlığında yer alan kelimelerin

tümü özel isim olarak değerlendirilerek ilk harfler büyük yazılmıştır. Basıldığı

yer (matbaa) kaydında bulunan m.y. kısaltması, özellikle bazı süreli

yayınların sadece bir veya bir kaç sayısı mevcut olduğu ve bu sayıların üzerinde

basıldığı yer bulunmadığı için verilmiştir. Bu durum yayının diğer sayılarına

örnek teşkil etmez.

Çalışmalar sırasında yazıp yazmamakta tereddüt ettiğimiz matbaa ile ilgili

kaydı, yayının basıldığı matbaanın tespiti de gerektiğinden aynen yazdık. Matbaa

ve idarehane isimleri yerine zaman zaman caddesi, sokağı, hanında ...

numaralı dükkân/ matbaa gibi ifadeler kullanılmıştır. (Duyûnu Umûmiye

karşısında dâire-i mahsûsa / Galata Büyük Millet Hanı'nda 60 numaralı daire-i

mahsusa / Babıâli caddesi 71 numaralı daire /matbaa ve idarehane: Ebüssuud

caddesinde dâire-i mahsûsa/ idare ve matbaası : Asmaaltı'nda Camlı Han'dadır/

Zindankapısı Bıçkıcılar sokağı 56 numaralı matbaa/ Babıâli caddesi 52

numaralı matbaa, matbaa ve idarehane : D Kampı 3. Çadır 2. Oda vb.)

Bazı gazete sayıları başka gazete içinde veya aynı gazetenin farklı sayılarıyla

birlikte ciltlenmiş olduğundan bununla ilgili bilgiler söz konusu gazete

veya derginin notlar kısmında gösterilmiştir.

Açıklamalar kısmında yer alan bilgilerden bazıları katalog içerisinde bulunmamaktadır.

Bu veriler sadece süreli yayınla ilgili ayrıntılı ek bilgi maksadıyla

belirtilmiştir (sayıları katalogda bulunmayan İkdam gazetesinin Yeni

İkdam adıyla yayımlanan kısmından sonra neşredildiği bilinen ve 1-166 sayı

çıkan İktihâm kısmı ile İleri gazetesinin Âti adıyla yayımlanan 1-393. sayılarında

olduğu gibi).

Sayı numaralarını değiştirmeden aynı numaranın birden fazla tarihe verildiği,

durum fark edildiği zaman ise bu mükerrerlikten doğan sayı farkı dikkate

alınmadan bir sonraki sayıdan devam edildiği, sayıların geriye dönerek

daha önce verilmiş sayıların tekrar edildiği, yine aynı şekilde bu mükerrerlik

fark edildiğinde yine bu durumdan doğan sayı farkı dikkate alınmadan bir

sonraki sayıdan devam edildiği, yanlış saymaya bağlı numara atlamalarının

olduğu (örn. 4099’dan sonra 4100 olması gerekirken 5000’e geçilmesi) onlar,

yüzler ve binler basamaklarından her hangi birisinin atlanması (Ulus gazetesinde

5483’ten 5494’e geçilmesi, Vakit gazetesinde 12717. sayıdan 17718. sayıya

atlanması yine Vakit’te 12659. sayıdan 12560. sayıya geçilmesi, Alemdar

gazetesinde 1592. sayıdan 2593. sayıya geçilmesi durumunda tamamı burada

verilememiş ancak toplamda yekün tutan yanlışlıkların tespiti mümkün olabilmiştir.

Bu tür yanlışlıklara ait açıklamalar ilgili süreli yayınların sayı bilgileri

başlığı altında yapılmıştır.

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu xvii

• Yalnız bir sayısı, o da bir başka yayın içinde bulunan süreli yayınlar

için ayrı bir kayıt açılmamış, adından içinde bulunduğu yayına bkz.

göndermesi yapılarak sayılarına ait ayrıntılar “sayılarla ilgili açıklamalar”

başlığı altında verilmiştir. Bkz. göndermesi yapılan yayın adının

sonuna da “kaydı yok” ibaresi konulmuştur.

• Sayfaların tamamının eksikliği dışında kullanıcılar tarafından gazete

ve dergilere verilen zararlar belirtilmemiştir (sayfa kesiklikleri, resim,

makale yırtılması vb.).

• Aynı adı taşıyan süreli yayınların birbirinden ayırt edilebilmesi için

yayın adından sonra parantez içerisinde yayıncısının/sahibinin adı verilmiştir.

• Başka yayın içerisinde bulunan sayılara ait bilgiler verilirken yayının

adı, sayısı (sayının tarihi), içinde bulunduğu yayının adı (yer numarası)

sayısı (tarihi) ve öncelik/sonralık bildirgesi sırası takip edilmiştir.

örnek: Hilal-i Ahmer, sayı 156 (28 Kânunusâni 1933), Vakit (0007)

sayı 5408 (27 Kânunusâni 1933)'den sonra gibi.

• Tarihler verilirken her yayının kendi tarihi alınmaya çalışılmıştır. Bu

günkü tarihe çevirme konusu üzerinde durulmamıştır. Ekim/Teşrînievvel,

Kasım/Teşrînisâni, Aralık/Kânunuevvel, Ocak/Kânunusâni gibi.

Ancak I. II. teşrin, teşrin I, II; I. II. kanun; kanun I, II, birinci, ikinci

teşrin, birinci, ikinci kanun şeklinde yazımların hepsinin teşrînievvel,

teşrînisâni, kânunuevvel, kânunusâni şeklinde yazılması tercih edilmiştir.

• Sayılar alanında bilgilerin veriliş sırası cilt nr : sayı / sayılar (tarih /

tarihleri) şeklindedir. Tarihler verilirken sayı/sayılara ait rûmi/hicri/

miladi tarih/tarihlerden tespit edilenlerin tümü aralarına “/” konularak,

birden fazla sayı ise iki farklı sayının arasına – işareti konularak

verilmiştir

• Aynı mananın farklı ifadeleri -salnamelerin sayı manasına kullanılan

ifadeleri dışında- mümkün olduğunca korunmaya çalışılmıştır.

• Salnamelerin bir nev’i sayılarını ifade etmek üzere kullanılan “defa”,

“tertib”, “1., 2. ...sene” gibi ifadelerin tamamını defa altında birleştirme

yolu tercih edilmiştir.

• Salnamelerin adlarında görülen farklı yazılış biçimlerinin bir ad altında

toplanması sırasında Salname-i Vilayet-i … biçimi tercih edilerek

özellikle vilayet salnamelerinin alfabetik düzende yer almaları sağlanmaya

çalışılmıştır.

• Vilayet salnamelerinin başında yer alan “…sene-i hicriyesine mahsus

… Vilayeti Salnamesi” şeklinde ibareler dikkate alınmamıştır. (1305

sene-i hicriyesine mahsus Hüdavendigâr Vilayet-i Salnamesi vb. gibi)

• Yayının tarihiyle basıldığı tarihlerin farklı olması durumunda ait olduğu

tarihin peşinden ( ) içinde baskı tarihi verilmiştir. Bu durum gexviii

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu

nellikle salnâmelerde karşımıza çıkmaktadır. Bahriye Salnamesi 3.

def’a (1308/1892 [baskı tarihi 1310/1892]) gibi

• Sorumluluk bildirimlerinin yazımında yayın üzerindeki bilgi/ler esas

alınmıştır. Sahib-i imtiyaz/ imtiyaz sahibi, müdîr-i mesul/ mesul müdür,

sermuharrir / başmuharrir v.b. şekline dönüştürülmemiştir.

• Arap harfli yayınlardan (Arap, Fars, Urdu dillerinde olan yayınların

bazı kelimelerinde yer alan ve çift okunması gereken harfler şeddeli

(yani çift) yazılmıştır.

• Tarihler verilirken mümkün olduğu kadar gün ve aylar da belirtilmeye

çalışılmıştır. Sayılara ait bilgilerden gün/ay eksiklikleri gün/ay yok,

herhangi bir tarih kaydı tespit edilemez ise t.y. ifadeleri kullanılmıştır.

“Gün/ay yok” ifadesi tarihten önce verildiğinde sadece o tarihin, sonra

verildiğinde ise her iki tarihin de gün/ ay bilgilerinin olmadığını ifade

etmek üzere kullanılmıştır. Maarif Vekâleti Mecmuası 1-6, 8-17, 19 (1

Mart 1341/1925- gün/ay yok 1930), Dağarcık 1-10 (1288-1289 gün/ay

yok) örneklerinde olduğu gibi. Sayıların tarihleri verilirken her sayının

tarihini tek tek vermenin teknik olarak mümkün olmadığı (hacim

olarak ve kullanıcıların zorlanmaması açısından), özellikle gazetelerde,

mevcut ilk ve son sayının tarihini verme yolu tercih edilmiştir. Yayın

tarihlerinde zaman zaman hicri /rumi/miladi tarih karışmaları söz

konusu olabilmektedir. Bu durumda olan yayınların üzerinde bulunan

tarihler olduğu gibi alınmıştır.

Süresiyle ilgili bilgi başlıklarından:

• Düzensiz : Yayın periyodunun belirli bir zaman ile sınırlanmadan

çıktığını ifade etmek için,

• Belirsiz : Yayının süresini tespite yetecek kadar sayının bulunamaması

veya mevcut sayılarda tarih bulunmamasına bağlı olarak yayın periyodunun

tespit edilememesi durumlarında kullanılmıştır.

• Sayılarla ilgili notlar alanında yer alan bilgilerden:

• Çift : farklı tarihlere aynı sayının verildiğini,

• Tarih/tarihler düzenli : süreli yayının sayı atlaması, geriye dönmesi

ve çift olmaları gibi durumlarda tarih düzeninde sayıların ardışık olarak

birbirini takip ettiğini, her hangi bir kesinti veya geriye dönüşün

olmadığını,

• Mükerrer : Aynı sayı ve tarihli nüshadan iki veya daha fazla olduğunu,

• Ters ciltli : Kendisinden önce yazılmış olan sayıların birbirinin yerini

alarak ciltlendiğini ifade etmek için, 128, 125 ters ciltli gibi,

• … sayı atlandı İlgili sayının basılmadığını, ancak o sayının çıkması

gereken tarihine bir sonraki günün numarasının verildiğini,

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu xix

• Sayı bilgileri alanında ard arda gelen iki aynı sayı sonunda parantez ( )

içerisinde verilen sayının eksik olduğunu ancak, bu iki sayıdan ikinci

sırada bulunanın parantez içerisindeki sayının yerine yazıldığını ifade

etmek üzere kullanılmıştır (2128, 2128 (2129)-2130 gibi).

• Başka bir sayıdan sonra veya önce ciltlenen sayılar olması gereken

yerde verilmiş, notlar alanında hangi sayıdan sonra/önce ciltli ise durumu

belirtilmiştir.

• Sayıların bir başka sayıdan önce veya sonra ciltli olması durumuyla ilgili

ifadelerde “sonra ciltli” şekli tercih edilmiş olmakla birlikte, yerinde

olmayan sayının başka bir cildin başına gelmesi durumunda “…

sayıdan önce” şeklinde ifade edilmiştir.

• Başka yayın içerisinde tespit edilen süreli yayınların bu durumları için

şu tesbit yapılmıştır. Günlük olarak biriktirildiğini düşündüğümüz gazetelerin

cilde hazırlanması esnasında bir günün tüm gazeteleri birbirinden

ayrılırken aynı güne ait gazete sayıları da yanlışlıkla farklı gazetenin

sayılarıyla birlikte ciltletilmiş görünmektedir Zira farklı yerde

ciltlenmiş gazetelerin büyük çoğunluğu ciltlendiği gazetenin taşıdığı

tarihle aynı günün, bir gün önce veya sonrasının gazetelerinden oluşmaktadır.

En Son Dakika 24 Temmuz 1941 683. sayı, Vakit 24

Temmuz 1941 3383. sayıdan sonra; Haber Akşam Postası 8 Ağustos

1941 sayı 3397, Vakit 8 Ağustos 1941 8467. sayıdan sonra; Vakit 2 Nisan

1940 7893. sayı Haber 2 Nisan 1940 2921. sayıdan sonra, İstanbul

Ekspres 31 Mart 1954 931. sayı, Her Gün 31 Mart 1953 1946. sayıdan

sonra örnekleri bunlardan sadece bir kaçıdır.

• Fiziki niteleme alanının sonunda iki numara kaydı verilmiştir ki bunlardan

birincisi HD1 katalogunda yer alan süreli yayınların katalog sıra

numaraları ikincisi Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’nin önceki kayıt

numara/larıdır. Bu numaraların verilmesiyle söz konusu yayını ve kütüphaneyi

daha önce kullanmış olan araştırmacılara kolaylık sağlanması

amaçlanmıştır.

Bu katalog mevcutların katalogudur. Daha önce HTU’da görülen cilt

veya sayıların sağlamasının yapıldığı bir katalog değildir. Bu sebeple tasnif

çalışmaları sırasında elden geçen tüm gazete ve dergilerin künyeleri çıkarılmış

ve fiziki durumları notlar alanında açıklanmıştır.

KISALTMALAR

b.s. Baskı, basım

bkz. Bakınız

c.b. Cilt belirlenemedi

haz. Hazırlayan/hazırlayanlar

HD1 Hasan Duman, Başlangıcından Harf Devrimine

Kadar Osmanlı-Türk Süreli Yayınlar ve Gazeteler

Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu 1828-1928.

cilt I-III

HD2 Hasan Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri

Bibyliyografyası ve Toplu Kataloğu cilt I-II

HTU Hakkı Tarık US

Ltn. Latin harfli /latince

m.y. Matbaa yok

Osm. Osmanlıca

ÖZEGE Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe

Eserler Kataloğu, cilt. I-V

res. Resim

s.b. Sayı belirlenemedi

t.b. Tarih belirlenemedi

y.y. Yayın yeri yok

ÖRNEK FİŞ

Yer No

Yayın adı: Bütünleyici adı / Sahibi İmtiyaz, Müdür-i Mes’ul, Başmuharrir,

v.b. sorumluluk bildirimi.-- Yayın yeri : Yayınlayan / çıkaran, İlk çıkış- bitiş

tarihleri. … Çıkan cilt ve sayılar.

Süresi; Matbaa; ölçüştürüm. Dil, (HD/2 No / HTU Eski No).  Sayıları:… Açıklama:

1928

Kitap ve Kitapçılık = le Livre et Librairie : Onbeş günde bir çıkar

mecmua / Sâhib-i imtiyaz : Hakkı Tarık Us , Mesul müdür: Refik Ahmet Sevengil

.--İstanbul : 1 Kânunusâni 1936 - 15 Nisan 1937, I-II, 1-30

Onbeş günlük ; Vakit Basımevi , 15x22 cm. Türkçe.

Sayılar :

I-II : 1-10, 12-30 (1 Kânunusâni 1936- 15 Nisan 1937).

*******

*****

 

 

رابط تحميل الفهرس باللغة التركية

صيغة بي دي اف :  Kaydetاضغط هنا

صيغة وورد مضغوط: 778 كيلوبايت

اضغط هنا Kaydet

******

 

******

****

***

**

*


thumb qr1 
 
thumb qr2
 

إحصاءات

عدد الزيارات
16759232
مواقع التواصل الاجتماعية
FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

صور متنوعة